เกี่ยวกับเรา

Smartproperties รับฝาก ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
โดยทีมงานมากประสบการณ์ ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ

บริการด้านการตลาด
* บริการประเมินราคาทรัพย์สิน สำรวจราคาตลาด ก่อนกำหนดราคาขาย
* บริการจัดลงโฆษณา ลงประกาศหนังสือตลาดบ้าน หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เนต
* เจาะกลุ่มลุกค้าเป้าหมาย
* บริการติดป้ายโฆษณาประกาศตามจุดสำคัญต่างๆ
* บริการนำลูกค้าเข้าชมทรัพย์สิน
* บริการดูแลเอกสารสัญญา ซื้อ ขายต่างๆ
* บริการคำนวนค่าภาษี ค่าโอนธรรมเนียมและอากรให้ทราบล่วงหน้า
* บริการทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
* บริการผู้ซื้อด้านสินเชื่อสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ